Badania

Inspiracją do stworzenia projektu były trzy różne badania, dotyczące sektora kultury i kreatywnego. Obszerna wiedza pomogła uchwycić istniejące problemy oraz znaleźć na nie rozwiązania.

Tytuł: Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku

Autorzy: Instytut Kultury Miejskiej we współpracy z  Uniwersytetem Gdańskim oraz Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową

POBIERZ

Badanie stanowi diagnozę sektora kultury w Gdańsku. Celem autorów było wywołanie szerszej debaty publicznej wokół problemów kultury w tym mieście. Zbadali oni nowe zjawiska w kulturze, pomagając jednocześnie zrozumieć je czytelnikowi. Swoją pracą zainicjowali tworzenie modelu badawczego odpowiedniego dla tego czy podobnego obszaru kultury.

Tytułowe poszerzanie pola kultury jest nawołaniem do odejścia od myślenia sektorowego – sektor kultury trudno zamknąć w jednych ramach. Autorzy tłumaczą dlaczego, ale też są świadomi, że zmiana myślenia może okazać się trudna.

Badanie szczegółowo opisuje stereotypy dotyczące sektora kultury, istniejące wewnątrz niego i poza nim. Dostrzeżono między innymi utrudnioną współpracę kultury i biznesu.

“Zauważalny jest stereotyp o »niekompatybilności« biznesu i kultury”

Instytucje kultury postrzegają sferę biznesu jako nieosiągalną. Taką, która współpracować na pewno nie zechce. Z kolei biznes wkracza w kulturę raczej przy jednorazowych projektach i w formie autopromocji, a nie podnoszenia własnych kompetencji.

Jak zauważają autorzy w innym fragmencie badania, takie braki współpracy jeszcze bardziej pogłębiają istniejące stereotypy.

Chcąc rozwiązać ten problem, stworzyliśmy projekt “Kultura spotyka biznes”. Błędne przekonania są destrukcyjne dla obu stron. Współpracą i wzajemnym podnoszeniem własnych umiejętności, można zdziałać o wiele więcej.

 

Tytuł: Kreatywny łańcuch. Powiązania sektora kultury i kreatywnego w Polsce

Autor: Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

POBIERZ

Badanie powstało w poszukiwaniu lepszego modelu rozwoju Polski. Autorzy stwierdzili, że dotychczasowy nie rokuje dobrze i należy postawić na inne rozwiązanie. W raporcie stawiają na model oparty na sektorze kultury i kreatywnym i przedstawiają, dlaczego jest odpowiedni. Jednak aby wszystko działało sprawnie, potrzeba dalej badać temat i usprawnić współpracę między tymi dwoma sektorami. Tak samo jak w pierwszym badaniu, pojawia się motyw ich wzajemnego przenikania i poszerzania pola kultury.

Wnioski i rekomendacje zawarte w tym badaniu, zwróciły naszą uwagę na konieczność obecności artystów w sferze biznesu.

“W wypadku podmiotów z sektora kultury i kreatywnego szczególnego znaczenia nabiera również dostęp do ludzi – talentów, czyli wykształconych, otwartych, pomysłowych osób, które są źródłem inspiracji i pomysłów, przekładających się na oferowane produkty i usługi. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że dla 60% podmiotów duże znaczenie mają pracownicy (…) jako główne źródło nowych pomysłów”

Autorzy dodają, że “działania zmierzające do wzmocnienia sektora kultury i kreatywnego powinny obejmować kształtowanie warunków, które będą w stanie przyciągnąć, a także zatrzymać talenty”.

 

Tytuł: Training Artists for Innovation: Competencies for New Contexts

Autorzy:  Theatre Academy of the University of the Arts Helsinki

POBIERZ

Badanie skupia się na tym, co nas najbardziej interesuje – artystycznej interwencji w biznesie i jak ta relacja wygląda oraz dlaczego jest tak ważna. Również w drugą stronę – o szkoleniu artystów i wkroczeniu biznesu do ich działalności. Autorzy posługują się przykładami, co ułatwia zrozumienie tematu. Pracowali przez 2 lata, a ich pracę współfinansowała Komisja Europejska. Swoje rozważania ujęli w perspektywie europejskiej.

Na podstawie tego badania stworzyliśmy program naszego działania. Oparliśmy go na modelu rozwoju kompetencji zdiagnozowanych w raporcie, ze szczególnym uwzględnieniem grupy kompetencji artystycznych. Program obejmuje:

– warsztaty oparte na niehierarchicznej strukturze

– spotkania dyskusyjne artystów i profesjonalistów branż kreatywnych

– indywidualne konsultacje

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.
X